Vår forretningsidé er å bygge, eie og drive små og mellomstore vannkraftverk i Norge og internasjonalt basert på miljøvennlige løsninger. Vi er lokalisert i Bergen og Oslo sammen med selskaper som leverer utstyr og tjenester til vannkraftbransjen i Norge og internasjonalt.

Vi kan være din industrielle og finansielle partner

Hvis du har planer om å bygge småkraftverk, eller allerede har iverksatt slike prosjekter, så kan vi være en aktuell partner for deg både med tanke på bygging, drift og finansiering. Våre prosjekter utvikles sammen med lokale grunneiere og rettighetshavere som gis rett til å overta kraftverket etter en nærmere avtalt tidsperiode. Lokale selskaper og personer brukes til utbygging, drift og vedlikehold av kraftverkene. Kraftverkene eies sammen med lokale partnere og investorer gjennom egne datterselskaper som har dette som eneste formål.

Vår visjon

Vår visjon er at vi gjennom utvikling av små vannkraftverk skal være en vesentlig bidragsyter til industriell og sosial utvikling for eksisterende og fremtidige generasjoner.

Vi tilbyr

Vi opererer med ulike samarbeidsmodeller der du selv kan bestemme hvilken som passer best for deg: a) Vi kan bygge og eie kraftverket sammen med deg, og b) du kan få en opsjonsavtale om å kjøpe tilbake vår eierpost på et tidspunkt som passer deg, eller c) vi kan bygge nøkkelferdig kraftverk for deg. Bak Norhydro står selskaper og personer med lang erfaring fra norsk vannkraftbransje og internasjonal forretningsutvikling. Vi har samarbeidspartnere som kompletterer oss langs hele verdikjeden.