Vi bygger små vannkraftverk og bakkemonterte solkraftverk i Gilgit-Baltistan. Satsningen skjer gjennom selskapet Norhydro Asia AS som vi eier sammen med norske industriaktører som kjenner Pakistan godt.

Samarbeid med pakistanske myndigheter

Norhydro har inngått samarbeidsavtale med myndighetene i Gilgit-Baltistan om utbygging og drift av små vannkraftverk og bakkemonterte solkraftverk. Avtalen er et resultat av dialog som har pågått de siste årene, og som ble konkretisert etter Government of Gilgit Baltistan Investment Conference 2022, og etterfølgende reise til Gilgit-Baltistan i februar 2023. I tillegg til Government of Gilgit-Baltistan https://gilgitbaltistan.gov.pk og Water & Power Department https://wpdgb.gov.pk så er GBRSP (Gilgit Baltistan Rural Support Programme) https://gbrsp.org.pk/ en viktig samarbeidspartner for oss. I tillegg til å være medinvestor i kraftverkene så tilrettelegger de for at lokale næringslivsinteresser også deltar i prosjektutviklingen og som medinvestorer.

Mer informasjon

Gilgit-Baltistan

Gilgit-Baltistan er det nordligste politiske området i Pakistan, og grenser i nord til Afghanistan, til Kina i nordøst, og i sørøst til Jammu og Kashmir. Området har nærmere 2 millioner innbyggere, og er delt inn i de sju distriktene Ghanche og Skardu (Baltistan), og Astore, Diamir, Ghizer, Gilgit og Hunza-Nagar (Gilgit). De to viktigste byene er Gilgit og Skardu som hver har et innbyggertall på henholdsvis ca 230 000 og ca 30 000. Gilgit-Baltistan har et stort elektrifiseringsbehov, og området har store uytnyttede fornybare energiressurser. I samarbeid med lokale myndigheter og partnere bygger Norhydro Pakistan små vannkraftverk og bakkemonterte solkraftverk.

Mer informasjon

Kraftverksprosjekter

Vår prosjektutvikling i Gilgit-baltistan skjer på tre hovedområder: a) oppgradering av eksisterende vannkraftverk, b) bygge nye kraftverk basert på Minihydro sitt terskelbasert lavtrykkskraftverk installert i kaskade langs elven, og c) bakkemonterte solkraftverk. Som pilot- og demonstrasjonsprosjekter jobber vi nå med tre konkrete kraftverk, et innenfor hvert av ovennevnte hovedområder, som til sammen vil ha en installert effekt på ca 10 MW. Utstyrsleveransene vil i stor grad bli utført av våre norske samarbeisapartnere, mens bygnings- og installasjonsmessige arbeider vil bli brukt lokale selskaper.

Mer informasjon