Småkraftverk

"Vi kan bygge og drive kraftverket sammen med deg ...
                                           - eller vi kan bygge det for deg."

Vår forretningsidé er å bygge, eie og drive små og mellomstore vannkraftverk i Norge og internasjonalt basert på miljøvennlige løsninger. Vi er lokalisert i Bergen og Oslo sammen med selskaper som leverer utstyr og tjenester til vannkraftbransjen i Norge og internasjonalt.

Vi kan være din industrielle og finansielle partner

Hvis du har planer om å bygge småkraftverk, eller allerede har iverksatt slike prosjekter, så kan vi være en aktuell partner for deg både med tanke på bygging, drift og finansiering. Våre prosjekter utvikles sammen med lokale grunneiere og rettighetshavere som gis rett til å overta kraftverket etter en nærmere avtalt tidsperiode. Lokale selskaper og personer brukes til utbygging, drift og vedlikehold av kraftverkene. Kraftverkene eies sammen med lokale partnere og investorer gjennom egne datterselskaper som har dette som eneste formål.

Vår visjon

Vår visjon er at vi gjennom utvikling av små vannkraftverk skal være en vesentlig bidragsyter til industriell og sosial utvikling for eksisterende og fremtidige generasjoner.

Vi tilbyr

Vi opererer med ulike samarbeidsmodeller der du selv kan bestemme hvilken som passer best for deg: a) Vi kan bygge og eie kraftverket sammen med deg, og b) du kan få en opsjonsavtale om å kjøpe tilbake vår eierpost på et tidspunkt som passer deg, eller c) vi kan bygge nøkkelferdig kraftverk for deg. Bak Norhydro står selskaper og personer med lang erfaring fra norsk vannkraftbransje og internasjonal forretningsutvikling. Vi har samarbeidspartnere som kompletterer oss langs hele verdikjeden.

Vi bygger små vannkraftverk og bakkemonterte solkraftverk i Gilgit-Baltistan. Satsningen skjer gjennom selskapet Norhydro Asia AS som vi eier sammen med norske industriaktører som kjenner Pakistan godt.

Samarbeid med pakistanske myndigheter

Norhydro har inngått samarbeidsavtale med myndighetene i Gilgit-Baltistan om utbygging og drift av små vannkraftverk og bakkemonterte solkraftverk. Avtalen er et resultat av dialog som har pågått de siste årene, og som ble konkretisert etter Government of Gilgit Baltistan Investment Conference 2022, og etterfølgende reise til Gilgit-Baltistan i februar 2023. I tillegg til Government of Gilgit-Baltistan https://gilgitbaltistan.gov.pk og Water & Power Department https://wpdgb.gov.pk så er GBRSP (Gilgit Baltistan Rural Support Programme) https://gbrsp.org.pk/ en viktig samarbeidspartner for oss. I tillegg til å være medinvestor i kraftverkene så tilrettelegger de for at lokale næringslivsinteresser også deltar i prosjektutviklingen og som medinvestorer.

Mer informasjon

Gilgit-Baltistan

Gilgit-Baltistan er det nordligste politiske området i Pakistan, og grenser i nord til Afghanistan, til Kina i nordøst, og i sørøst til Jammu og Kashmir. Området har nærmere 2 millioner innbyggere, og er delt inn i de sju distriktene Ghanche og Skardu (Baltistan), og Astore, Diamir, Ghizer, Gilgit og Hunza-Nagar (Gilgit). De to viktigste byene er Gilgit og Skardu som hver har et innbyggertall på henholdsvis ca 230 000 og ca 30 000. Gilgit-Baltistan har et stort elektrifiseringsbehov, og området har store uytnyttede fornybare energiressurser. I samarbeid med lokale myndigheter og partnere bygger Norhydro Pakistan små vannkraftverk og bakkemonterte solkraftverk.

Mer informasjon

Kraftverksprosjekter

Vår prosjektutvikling i Gilgit-baltistan skjer på tre hovedområder: a) oppgradering av eksisterende vannkraftverk, b) bygge nye kraftverk basert på Minihydro sitt terskelbasert lavtrykkskraftverk installert i kaskade langs elven, og c) bakkemonterte solkraftverk. Som pilot- og demonstrasjonsprosjekter jobber vi nå med tre konkrete kraftverk, et innenfor hvert av ovennevnte hovedområder, som til sammen vil ha en installert effekt på ca 10 MW. Utstyrsleveransene vil i stor grad bli utført av våre norske samarbeisapartnere, mens bygnings- og installasjonsmessige arbeider vil bli brukt lokale selskaper.

Mer informasjon
ENERGIUTFORDRINGEN
Vannkraft er i dag den viktigste og mest kostnadseffektive fornybare energikilden vi har, og den representerer viktige bidrag til reduksjon av CO2 utslipp.

Bygging av små vannkraftverk bidrar til økt grad av elektrifisering gjennom fornybar energiproduksjon, noe som er spesielt viktig områder som er trenger utvikling.

Gjennom de siste 100 årene har utbygging av vannkraft hatt stor betydning for utvikling av Norge som et moderne industriland. Årlig elektrisitetsproduksjon i Norge er ca 150 TWh, og mer enn 90 % av dette er basert på vannkraft. Norge har i dag verdens nest høyeste elektrisitetsforbruk per innbygger etter Island.

Bærekraft
Når de er ansvarlig utviklet og driftet, kan vannkraftverk direkte støtte oppnåelsen av fire av FNs bærekraftsmål:

Mål 6: Sikre tilgjengelighet og bærekraftig forvaltning av vann for alle.
Mål 7: Gi tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle.
Mål 9: Oppgradering av infrastruktur med rene, miljøvennlige teknologier.
Mål 13: Iverksette tiltak for å bekjempe klimaendringene og deres virkninger.
SAMARBEIDSPARTNERE
Norwegian Hydropower AS er minoritetsaksjonær i Minihydro AS som leverer elektromekanisk utrustning til små vannkraftverk.

Siden oppstarten i 2003 har selskapet levert komplette turbin- og generatorløsninger til mer enn 20 kraftverk med maskiner i området 1 - 5 MW.

Minihydro har også patentert og utviklet en terskelbasert lavtrykksløsning bestående av modulariserte og standardiserte vannkraftaggregater som installeres i kaskede langs elven.

Norhydro samarbeider også med norske leverandører av bakkemonterte solkraftverk.

Hvis du har planer om å bygge småkraftverk, eventuelt i partnerskap med andre, så ta gjerne kontakt med oss for diskutere mulig samarbeid.

  • Fjøsangerveien 70A, 5068 Bergen, Norway