ENERGIUTFORDRINGEN
Vannkraft er i dag den viktigste og mest kostnadseffektive fornybare energikilden vi har, og den representerer viktige bidrag til reduksjon av CO2 utslipp.

Bygging av små vannkraftverk bidrar til økt grad av elektrifisering gjennom fornybar energiproduksjon, noe som er spesielt viktig områder som er trenger utvikling.

Gjennom de siste 100 årene har utbygging av vannkraft hatt stor betydning for utvikling av Norge som et moderne industriland. Årlig elektrisitetsproduksjon i Norge er ca 150 TWh, og mer enn 90 % av dette er basert på vannkraft. Norge har i dag verdens nest høyeste elektrisitetsforbruk per innbygger etter Island.

Bærekraft
Når de er ansvarlig utviklet og driftet, kan vannkraftverk direkte støtte oppnåelsen av fire av FNs bærekraftsmål:

Mål 6: Sikre tilgjengelighet og bærekraftig forvaltning av vann for alle.
Mål 7: Gi tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle.
Mål 9: Oppgradering av infrastruktur med rene, miljøvennlige teknologier.
Mål 13: Iverksette tiltak for å bekjempe klimaendringene og deres virkninger.